Kůže

 

Učit parfémy vůni navlékat

krajku oči polykat

slovo

linie kůže

dvě prohlubně nesetkají

dvě závrati zmizely

s dechem – se dvěma jmény

záchvěvy cest

co po nich chodí smích a lesk

 

doteky matných hran

živá tichá tkáň

spí. dýchá

zem 

© Klara Vukmanov Šimokov, 2016. All rights reserved