Čím je mi jóga

 

Jóga, jóga je slovem, 

 

které mé srdce píše tělem a čte dechem. Učí mne klidně si odpovídat, odpovědnosti k sobě i k druhým, z cela přítomně a po celý život. Učí mne skutky vyprávět i poslouchat svůj příběh, sdílet jej bez potřeby výkladů, a rozborů. Klade i boří, každým nádechem a každým výdechem, jedním inkoustem, jednou řečí, jedním jasným tichým tahem. Slovo se píše významem, čte se smyslem, prožívá cestou pěti smyslů, žije cestou k jejich setkání, k nacházení: jak mi voní život, jak mi chutná svět, jak se cítím, jak mi je. Nic víc, nic méně. vstříc světu s odvahou přiznat si barvu a přilnout k životu, konat ve víře, že mohu a že jsem, na ostro, na volno, na živo, tváří v tvář.

 

 

Mé hodiny jógy

 

Hodiny jsou komorní, v kruhu kolem pěti, na smíchovské večerní je nutná rezervace (email, sms, ústně) se jménem a datem. Můj rozvrh hodin naleznete zde. Na výlety, vázané hodiny, semináře a nedělní jógu se hlaste za včasu. Ohledně individuálních a soukromých hodin mi prosím napište. Na další otázky ráda odpovím.

 

Nedělní jóga 

svátečno, svěcení, svět, srdce

dopolední dílna jógy, tématická, poskládaná z dechových, dynamických i statických fází, práce se smysly, s myšlenkou, s tělem se vším všudy, inspirovaná přírodními cykly, uměním a tvořením, tváří, lidským stvořením.

1/115

Historie:

Příběh jógy 

všední hodiny jógy pro pravidelné i nepravidelné procházení

Příběh jógy

linie, nebe, látka, kůže

hodina jógy v rozvíjejících se ásánách, křivkách dechu a linii vědomí: poskládaná podle konstalace přítomných, ústí v soulad a zjemnění vnímání sebe samých. Každá hodina zavede do jiných krajin těla a duše, tak abychom se sebe nejen dotkli, ale svedli se užít

Příběh jógy - série

cyklus, země, forma, páteř

hodina jóga jedné sestavy: postavená na proudu pozdravů slunce a měsíce, protkaná citlivým dechem. Pozvolné zapamatování a porozumění jedné sestavě ásán a cestám k nim vede k jemnějšímu soustředění, prohloubení prožitku svého pohybu a klidu.

Příběh tváře

hodina tvůrčího pohybu, cestou setkání, umění a vnímání: setkání s obrazem, setkání s básní, setkání s hudbou, stáčivá k srdci, v hladinách toho, co se zrovna ve městě a v nás stváří.                        FOTOGRAFIE Kateřiny Zochové

 

 

Jóga dětí

na hodinách jógy dětí budeme spolu hledat, co se skrývá a jak se zachází s tím, čemu jsme se naučili říkat “já”. Pomocí všech smyslů se budeme proměňovat do svých vnitřních světů, učit se je poznávat, rozvíjet a sdílet. Budeme se učit koordinovat své tělo – v pohybu i klidu – s lehkostí zvířat, rozproudit i ztišit dech, v plynulosti vyprávění příběhů, učit se vyjádřit sebe i zrcadlit druhé.

 

Vázané hodiny a semináře

ucelené kurzy, systematicky rozvíjející možnost osvojit si základy jógy a přímější přístup k sobě samému, s ohledem na své přednosti i slabosti: tak, abychom si mohli sebejistě počínat v jakékoli hodině, v jakémkoli druhu pohybu. Hodiny jsou otevřené i pro jednotlivé návštěvy.

 

Výlety

výlety víkendové většinou do Krkonoš a výlety delší po světě.  Komorní, s jógou, která provází místy, pomáhá jim a nám porozumět, svému příběhu. Vede k usebrání, inspiruje, přináší radost a klid

.

1/1

1/1

1/33

Historie:

1/3

1/40

Historie:

1/47

Historie:

© Klara Vukmanov Šimokov, 2016. All rights reserved