Portrait by Johana Pošová

Mgr. Klára Vukmanov Šimokov

*1984

 

S praxí jógy jsme začala před deseti lety, od té doby mne provází každý den. Studovala jsem dynamickou jógu v odkazu Krišnamačárjy v Praze, Kuvajtu a Indii. V současnosti se věnuji starým textům a tomu, jak je žít v našem časoprostoru. Jóga spojuje kruh mého evropského vzdělání. Vystudovala jsem Politickou filosofii, Arabistiku, Dějiny a kulturu islámských zemí na Fakultě sociálních věd a Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Kuvajtské univerzitě.

Mými tématy se staly důvěra, dialog a setkání tváří v tvář ve filosofii, náboženství a mystice. Jóga sama znamená setkání, spojení, je upřimnou tak, jak rozvíjí naše vlastní kulturní kořeny a přítomnost. Pro mne je to křesťanská Evropa s její vědou, uměním, Biblí a svobodným, odpovědným vztahem. Učení je mou láskou i posláním, denně se setkávám, naslouchám a ze srdce odpovídám, celým svým svědomím se snažím předat vše, co mohu, co jsem se naučila, co mi bylo dáno, ať již jsou Vám tři nebo sto let. Vedle jógy se věnuji poezii..

Jmenuji se Klára. S jógou jsem se setkala před deseti lety. Nyní mi přijdou jak léta světelná. Nic se nezměnilo, jen se spousta koutů těla i duše začala zvolna osvětlovat. Den po dni mne jóga provází po krajinách a hlubinách srdce. Nezáleží na tom, jak hluboko se zrovna nacházíme: skutečnost, že se nacházíme, ať už v radosti či smutku, lehkosti či tíži, jasně a citelně, mi znovu a znovu dává uvěřit ve svěcení světa, ve volnost jeho bytostí, jak si putují navzájem po srdcích, jak se sebe dotýkají.

 

 

 

Provázeli a provází mne:

 

Dalibor Štědronský

Laura Crowe

Vinay Kumar

Doc. Ing. Aleš Havlíček Ph.D.

Ivan Chvatík

Mons. Prof. Tomáš Halík, Th.D.

mí milí blízcí

 

© Klara Vukmanov Šimokov, 2016. All rights reserved